#PaskoAwayFromHome: Allan and Riezl Pe Benito | #PaskoAwayFromHome: Allan and Riezl Pe Benito

Allan and Riezl Pe Benito found love in the Philippines and started a life together in the US. Ngayong sila ay magdidiwang ng #PaskoAwayFromHome, ano kaya ang pinakanami-miss nila pagdating sa Christmas celebration in the Philippines? WATCH this video to find out!

#PaskoAwayFromHome: Allan and Riezl Pe Benito

Allan and Riezl Pe Benito found love in the Philippines and started a life together in the US. Ngayong sila ay magdidiwang ng #PaskoAwayFromHome, ano kaya ang pinakanami-miss nila pagdating sa Christmas celebration in the Philippines? WATCH this video to find out!

EMBED URL