Maligayang buwan ng wika, Kapuso abroad! | Maligayang buwan ng wika, Kapuso abroad!

Huwag tayong malilito na ang ating wikang pambansa ay Filipino at hindi Tagalog.

Maligayang buwan ng wika, Kapuso abroad!

Huwag tayong malilito na ang ating wikang pambansa ay Filipino at hindi Tagalog.

EMBED URL