GMA News Online
Public Affairs
»
Imbestigador

Imbestigador

Gang rape video on Imbestigador

June 18, 2008 3:39pm
Episode on June 21, 2008
Saturday, 9:45 PM


Defamation of character and tremendous disgrace – these has been the undue disturbances that is being experienced by seventeen year old “Jenna", a nursing student. Last Valentine’s Day, she was forced by her classmates to join them on a drinking spree. Because she is not used to drinking, she gets easily drunk after two shots of liquor. That incident leads her being raped by four of his male classmates.

After having maltreated, “Jenna" fell trap to despair once again. She learned from a friend that a much talked about video has been circulating in their university. It was being passed on from one cell phone to another, creating buzz among those who had seen. The content of the video – the gang rape to “Jenna". Because of the indignity she experienced, she stopped going to school.

But “Jenna’s" family never gave up seeking out justice. They asked the assistance of Imbestigador to act against those who were responsible to “Jenna’s" misery. They used the gang rape video against those who abused her!

Will “Jenna" rise up from the misfortunes she had? Don’t be absent, as the most trusted Sumbungan ng Bayan, Imbestigador led by Mike Enriquez reveals the solution to this story on Saturday, 9:45 PM on GMA 7.

Other stories on Imbestigador:

Oplan Recovery
In one barangay, the operation of video games is rampant and cannot be stopped despite the continuous efforts of their village officials. Allegedly, there is a police protection involved. Imbestigador’s camera caught the said policeman handling a questionable transaction with the barangay official about the confiscated videogame machines.

Rx: Detention
Starvation, slavery, and detention – this was the prescription received by a mother named Amor and her seven year old child from a hospital. There she sought medical treatment for a simple stomach ache. But because she has no money to pay for her bill, she was prevented from going home until her stay lasted for three months and her accountability mounted to two hundred thousand pesos.Paninirang puri at labis na kahihiyan – ito ang dobleng trauma na nararanasan ngayon ng labimpitong taong gulang na si “Jenna", isang nursing student. Noong araw ng mga puso, pilit daw siyang isinama ng mga kaeskwela para mag-inuman. Dahil hindi sanay uminom, agad siyang nalasing at nahilo matapos ang dalawang shot ng alak. Dito na siya sinimulang pagsamantalahan ng apat na lalaking ka-eskwela.

Matapos mabiktima ng gang rape, isang kalbaryo pa ang pasan ngayon ni “Jenna". Nabalitaan niya kasi mula sa isang kaibigan na kumakalat ang isang video sa kanilang unibersidad. Pinagpapasa-pasahan na raw ito sa cellphone at pinagpipiyestahan. Ang laman ng video – ang panghahalay kay “Jenna". Dahil sa kahihiyang inabot, tumigil na siya sa pag-aaral.

Pero hindi sumuko at ipinagwalang bahala ng pamilya ni “Jenna" ang mga nangyayari. Dumulog sila sa Imbestigador para papanagutin ang mga nang-abuso kay “Jenna". Ang gang rape video ang ginamit nilang matibay na pruweba laban sa mga nanghalay sa dalaga.

Abangan ang pagbangon ni “Jenna" mula sa trahedyang sinapit niya. Huwag palalampasin ang resulta ng imbestigasyon at paghanap ng solusyon ng nag-iisang Sumbungan ng Bayan, ang Imbestigador ni Mike Enriquez ngayong Sabado, 9:45 ng gabi sa GMA7.

Mga istoryang iimbestigahan:

Oplan Bawi
Sa isang barangay hindi raw matigil-tigil ang operasyon ng mga iligal na videoke machines sa kabila ng paulit-ulit na pag-raid ng mga opisyal ng barangay. Paano naman kasi may pulis palang protektor ng mga ito. Hindi nakalusot sa kamera ng Imbestigador ang pag-arbor ng isang pulis sa mga makinang nakumpiska ng barangay.

Rx: Kulong Ka!
Walang makain, ginawang alipin at naging preso – ito ang “resetang" natanggap ng inang si Amor at ang pitong taong gulang niyang anak mula sa isang ospital. Nagpagamot si Amor dahil sa simpleng sakit ng tiyan. Pero dahil walang pambayad, ‘di sila pinauwi hanggang sa umabot na ng tatlong buwan at lumobo na sa P200 libong piso ang kanilang hospital bill.

Gang Rape Video
Katarungan ang isinisigaw ngayon ni “Jenna" matapos siyang halayin ng apat niyang kamag-aral sa isang unibersidad. Nais din niyang matigil ang pagkalat ng video na kinunan habang inaabuso siya. Ito rin na rin ang gagamitin niyang pinakamalakas na ebidensiya para papanagutin ang mga taong inakala niyang kaibigan.
Go to comments


Viber