GMA News Online
Public Affairs

Pasyal Batangas, alis mantsa, pampatalas ng memorya

May 27, 2009 9:46am

Tags: Batangas
Episode on May 31, 2009
Sunday, 10:30 a.m.


WILMA DOES BATANGAS

Wima Doesnt sashays her way to Batangas to visit Acuatico Beach Resort and Levely Ranch. The energetic model-comedienne will get riding lessons from none other than Olympic Equestrienne Tony Leviste, as well as information on how to care for horses from the ranch's stable of experts. And after a hard day's work at Levely, Wilma immerses herself in the beautiful and relaxing environs of Acuatico. We're not horsing around when we say it's gonna be a fun and relaxing day!

STAIN ZAPPERS

Are stubborn stains causing you much pain? Now, you don’t have to shed blood, sweat and tears to banish the blemishes because Susan and Tessbomb will show you how to save your favorite outfits with tested and proven stain zappers.

FEED YOUR KID’S MIND

It’s back to school for kids and back to the basic questions for parents: “Would eating peanuts help my child prepare for the next day’s school exams?" “What can my child drink to enhance his/her memory?" “Does eating breakfast affect my child’s academic performance?" Get the answers straight from our nutritional expert so you can help your child become a model student!

The sky’s the limit when it comes to information and entertainment only on KAY SUSAN TAYO! Sunday, 10:30am on GMA!
WILMA DOESNT SA BATANGAS

Abangan ang pag-rampa ni Wilma Doesnt sa Batangas para bisitahin ang Acuatico Beach Resort at Levely Ranch. Tiyak na magiging maaksyon ang gimik ng modelo at aktres dahil tuturuan siyang mangabayo ng Olympic Equestrienne na si Tony Leviste at tuturuan din sa kung paano mag-alaga ng mga kabayo! Pagkatapos magbanat ng buto sa Levely, magre-relax naman si Wilma sa nakabibighaning kapaligiran ng Acuatico! Walang loko, tiyak na mag-eenjoy din kayo!

STAIN ZAPPERS

Pagod ka na ba sa kahahanap ng solusyon sa mga mantsa? Puwes, ihanda na ang batsa at bareta dahil hatid ni Susan at Tessbomb ang labada tips na magtatanggal ng mantsa nang walang pawis!

FEED YOUR KID’S MIND

Balik-eskuwela na naman ang mga bata at balik na naman tayo sa katanungang bumabagabag sa mga magulang: “Nakatutulong ba ang pagkain ng mani para maipasa ng anak ko ang kaniyang exam kinabukasan?" “Ano ang puwede kong ipainom sa anak ko para tumalas ang kaniyang memorya? “Magiging mas maganda ba ang performance ng anak ko sa eskuwela kung siya’y kakain ng almusal?" Alamin ang mga kasagutan mula sa ating nutrition expert para anak n’yo ay matulungang maging model student!

The sky’s the limit pagdating sa kaalaman at kasiyahan sa KAY SUSAN TAYO! Linggo. 10:30 ng umaga sa GMA Network!
Go to comments

Tags: Batangas


Viber