GMA News Online
Public Affairs

Underwater adventure at Manila Ocean Park

April 2, 2008 11:09am
Episode on April 5, 2008
Saturday, 10 a.m.


Manila Ocean Park

The fierce Lion Fish, the cute Boxfish, and the biggest fresh water fish in the world, the Arapaima… these are but a few of the many sea creatures that can be seen in the Manila Ocean Park. Love Añover visits the Oceanarium and discovers the riches of the sea in the first aquarium theme park in the Philippines.The living ocean

Love and Jacob go on an underwater adventure as they dive in a 25-meter underwater tunnel full of fish! Join them as they feed the fishes and swim with stingrays! Through this dive, they will also learn why the Philippines is considered the center of marine biodiversity in the world.

LD Force vs. Sireenasaurus

Meanwhile, the sea nymph Reena seeks help from the LD Force. Because of man’s continuous destruction of the sea, underwater creatures are determined to have their revenge against the humans. This has also weakened Reena’s powers as a sea nymph.

The Lord of Lightning Raijin, the LD Force’s arch enemy, takes advantage of the sea nymph’s weakness and turns her into Sireenasaurus, a hideous sea creature with a very destructive scream power.

Will they be able to help Reena and prevent the sea creatures from revolting against humans? Watch out as the LD Force of the Guardians face their new enemy, Sireenasaurus.
Manila Ocean Park

Ang matapang na Lion Fish, ang cute na Boxfish, at ang pinakamalaking fresh water fish sa buong mundo, ang Arapaima… ilan lang ang mga ito sa mga yamang dagat na makikita sa Manila Ocean Park! Samahan sina Ate Love na tuklasin ang mga biyaya ng ating karagatan sa kauna-unahang aquarium theme park dito sa Pilipinas.

The living ocean

Isang underwater adventure naman ang mararanasan nina Ate Love at Jacob dahil susuong sila sa 25 meter tunnel na puno ng isda! Samahan silang mag-dive para magpakain ng isda at lumangoy kasama ang mga stingray! Dito rin nila malalaman kung bakit tinaguriang sentro ng marine biodiversity sa buong mundo ang ating bansa.

LD Force vs. Sireenasaurus

Samantala, isang nimfa ng karagatan, si Reena, ang hihingi ng tulong sa LD Force. Dahil sa unti-unting sinisira ng mga tao ang karagatan, nagpaplano nang mag-rebolusyon ang mga lamang-dagat at maghiganti sa mga tao. Dahil dito, patuloy na ring nanghihina ang kapangyarihan niya bilang isang sea nymph.

Kaya naman ang Lord of Lightning na si Raijin, ang mahigpit na kalaban ng LD Force, sasamantalahin ang kahinaan ni Reena at gagawin siyang isang sea monster... si Sireenasaurus!

Mailigtas kaya ng LD Force si Reena? Abangan ang paghaharap ng LD Force of the Guardians at ni Sireenasaurus.
Go to comments


Viber