Ang hatid ng DZBB

Hatid ng DZBB ay serbisyong totoo lamang.

EMBED URL
x

DTI - FTEB SPD Permit No. 6889 series of 2015