'Mestizang Caviteña': Sing-along to Dingdong’s song for Marian

Jan 26, 2015 17:04 pm

Sa tulong ni Janno Gibbs, nagkaroon ng espesyal na regalo si Dingdong kay Marian sa gabi ng kanilang kasal.