Life at the 'To The Top' artist camp

September 14, 2015

Silipin ang mga nangyayari sa artist camp ng 'To The Top' kapag free day ng mga boys.

Photo by: Bochic Estrada