To The Top: Team A versus Team B

September 18, 2015

 Naganap na ang unang pagtatapat ng bagong team A at team B! Balikan ang ilang eksena mula sa kanilang performance ng mga awit ni Mr. Ryan Cayabyab at ng original compositions ng Sonic State Audio.
Photo by: Bochic Estrada