To The Top: Miko Manguba, the Music Man

July 30, 2015

Isang malaking oportunidad sa Europa ang binitawan ni Miko Manguba para mapabilang sa ‘To  The Top.’ Maging tama kaya ang desisyon ng Music Man ng ‘To The Top?’