To The Top: Lharby Policarpio, ang Pretty Boy ng Tondo

August 7, 2015

Hindi mababakas sa Pretty Boy ng Tondo na marami na rin siyang hirap at hamong pinagdaanan. Alamin ang kuwento ng buhay ni Lharby Policarpio sa ‘To The Top.’