Online Exclusive: Ang pagbisita ng Team B kay MJ Magno

September 4, 2015

Matapos ma-eliminate dahil sa kanyang injury, binisita si MJ ni Coach OJ Mariano at ng kanyang mga kagrupo mula sa Team B.