To The Top: Chris Yumang, the Comeback Kid

September 12, 2015

Talento ang naging daan para bumalik si Chris Yumang bilang wild card. Silipin ang kanyang naging journey bago sumali sa ‘To The Top.’