To The Top Showdown 7 : Team B performs ‘Hibang sa Awit’

September 14, 2015

Mahihibang kayo sa performance ng bagong Team B sa original song by the Maestro himself, Mr. Ryan Cayabyab.