To The Top: Meet the new Team A and Team B

September 15, 2015

Naging magkakagrupo ba ang inyong mga paboritong ‘To The Top’ boys?