Online Exclusive: The end of Lharby Policarpio’s journey to the top

September 15, 2015

Naging maaga ang pag-alis ng Pretty Boy ng Tondo mula sa competition pero malalim ang naiwan niyang marka sa mga nakasama niya sa ‘To The Top.’