To The Top: Ang bagsik ni Coach Moy Ortiz

September 23, 2015

Tila worth it naman ang pressure at galit ni Coach Moy dahil naipanalo ng Team A ang 8th showdown.