Aerone Mendoza
24 years old
Manila

"Mas competitive ako ngayon. Mas gagalingan ko pa sa susunod."