Alec Napone
20 years old
Calapan City, Oriental Mindoro

"Gagawin ko po ang lahat sa abot ng aking makakaya. Kung kinakailangan kong mag-double backflip o kumanta ng nakatiwarik para lang mapili ako ng judges, gagawin ko, huwag lang mawala sa ‘kin ang pagkakataon na matagal ko nang pinapangarap."