ABOUT THE SHOW

Ang 'Behind Your Smile' ay isang Taiwanese drama series na iikot sa buhay ng isang lalaki na si Ivan (Marcus Chang), na ang puso ay napuno ng galit at mga planong paghihiganti dahil sa mga matitinding karanasan niya sa buhay.

Nang mawalan na siya ng gana sa sarili at sa lahat ng bagay sa kaniyang paligid, makikilala niya si Jessa (Eugenie Liu), ang babaeng tutulong upang magbago ang kaniyang buhay.

Pero sino nga kaya si Jessa sa buhay ni Ivan?

Kaya nga bang takpan ng tunay na pag-ibig ang masalimuot na nakaraan ng isang tao?