Buong Pusong MaGMAhalan, the GMA Christmas Station ID 2017 | GMANetwork.com - Pinoy TV - Videos

Saang sulok ka man ng mundo, ngayong ka-Paskuhan, buong puso tayong maGMAhalan!

Buong Pusong MaGMAhalan, the GMA Christmas Station ID 2017

Saang sulok ka man ng mundo, ngayong ka-Paskuhan, buong puso tayong maGMAhalan!

EMBED URL

 Go To Comments