Sa programang "Born To Be Wild," mas malapitan pang napagmasdan ni Doc Ferds Recio ang dugong na si "Aban," na itinuturing kababaryo at kaibigan ng mga residente sa Palawan.

Ipinakita ni Aban ang mga katangian ng isang dugong at kung paano ito naghahanap ng makakain sa dagat. Nasaksihan din ni Doc Ferds ang pag-angat ni Aban sa tubig at ang pagsama ng mga isda saan man ito pumunta.

Ayon sa dugong researcher na si Helene Marsh, naiiba si Aban dahil malapit ito sa mga tao at hindi agresibo, kaya masasabi niyang "one of the friendliest dugongs in the world" si Aban.

Panoorin kung paano binago ni Aban ang buhay ng mga tao sa Palawan sa Part 2 ng "12th Anniversary Series: The Friendly Dugong" ng Born To Be Wild." -- Jamil Santos/FRJ, GMA News