Tila kaakibat na sa isipan ng ibang tao ang kahalayan kapag nabanggit ang motel bilang lugar na puntahan ng mga taong pakikipagsiping ang hanap. Ngunit sabi ng ilang historian, hindi ganito ang dating imahe ng mga motel.

Ayon sa isang historian, galing sa Amerika ang konsepto ng motel para sa mga motoristang mahaba ang biyahe at naghahanap ng patutulugan.  Kinalaunan ay dinala na rin nila ito sa Pilipinas.

Pero kailan nga ba nagsimulang magbago ang imahe ng mga motel sa Pilipinas na dating pahingahan ng mga naglalakbay ay naging lugar para sa mga nais makipagtalik?

Alamin din sa video na ito ng "iJuander" kung bakit tinawag na "biglang liko" ang mga motel, at kilalanin ang lalaking isang beses sa isang linggong laman ng mga motel. Panoorin.

Click here for more GMA Public Affairs videos:

--FRJ, GMA News