Filtered By: News
News

Irong ‘bisaya’ magamit sa bomb sniffing


Mga irong “bisaya" mas nailhang “askal" o aso sa kalye, mamahimo nang gamiton aron mosimhot og bomba ug droga. Sagad nga ginagamit sa mga pulis sa pagpaniid sa mga bomba ug droga mga derasang iro. Mahal kini sila kon paliton ug dako’g gasto sa pagpakaon. Apan, ang halos ginapanghatag nga askal, mamahimo na kunong bansayon aron mo-detect og bomba ug ingon man droga. Pag-train sa mga askal karon gihimong proyekto Medco inabagan sa pondo gikan sa Australian Aid. Tumong sa maong proyekto nga mapahimuslan ang kaabunda sa irong bisaya sa nasud. Trainor lamang kuno ang kinahanglan aron mahanas ang askal sa pag-ila’g bomba ug droga. - Testigo