Filtered By: Publicaffairs
Public Affairs
AHA!

Iba’t ibang kaalaman tungkol sa mga gagamba, ibibida ngayong Linggo sa AHA!


AHA! 
Airing: SEPT 19, 2021

 

 

‘Tutok Tuklas’ at manalo! Bilangin kung ilang beses lalabas ang animated Tuklas sa buong episode ng AHA! at magkaroon ng chance na manalo ng 4,000 pesos.

 

 
Bibisita nga ba sa AHA! si 'friendly neighborhood Spider-man?'
 

Sa ‘Kuwentong AHA-mazing’, alamin natin kung ano ang hiwagang bumabalot sa bayan ng Santa Klosa mula sa panauhing tagapagsalaysay na si  ng Kuya Elijah Canlas.

 

 
Sumayaw at matuto tungkol sa ating limang pandama kasama ang dancing robot na si Tuklas.
 

Sali na sa ‘Super Shuffle’ game ni Kuya Drew kung saan magtatagisan ng galing at kulitan sina Elijah, King Cockroch at Miss Froggy.

 


Sa ‘TikTok Time,’ ihanda na ang mga art material at sama-sama tayong gumawa ng iba’t ibang project sa #AHAmazingLearning gaya ng ‘Magic Teeth.’

Makisayaw at matuto ng mga bagong kaalaman sa AHA! kasama si Drew Arellano, ngayong Linggo, 8:15 am  sa GMA


LEARN AND HAVE FUN ON THIS SUNDAY’S AHA!

It’s ‘Tutok Tuklas’ time! Watch how many times the animated Tuklas will appear in the whole episode of AHA! for a chance to win 4,000 pesos.

Is it true that the 'friendly neighborhood Spider-man' will swing by our AHA! tambayan?

On ‘Kuwentong AHA-mazing’, guest storyteller Kuya Elijah Canlas narrates a story about the mysterious town of Santa Klosa.

Dance and learn all about our 5 senses with the dancing robot, Tuklas.

In Kuya Drew’s ‘Super Shuffle’ game, Elijah, King Cockroach and Miss Froggy will face off in a battle of wits and antics.

On ‘TikTok Time,’ prepare your art materials and learn how to make some amazing projects in #AHAmazingLearning like ‘Magic Teeth.’

Dance and learn new things on AHA!, hosted by Kuya Drew Arellano, Sundays at 8:15 AM on GMA 7.