Filtered By: Publicaffairs
Public Affairs
BRIGADA

TikTokerist na may alagang ahas, tampok sa Brigada!


 


BRIGADA
Airing Date: November 12, 2022

ANG BEST FRIEND KONG AHAS!

Bida sa posts ng Tiktoker na si Chichay ang paborito niyang alaga. Pero hindi ito ang kadalasang alagang hayop na aso o pusa. Ang itinuturing niya kasing man's best friend, ang 4 month old na ball python na si Heater! Kung hindi niya kasama sa pagsasayaw sa Tiktok, ipinakikita niya rin kung paano ito lumilingkis sa kanyang buhok na parang tali! Inalam ni Oscar Oida mula kay Chichay kung bakit nga ba hindi dapat katakutan ang mga hayop tulad ng ahas.

Chichay’s Tiktok posts feature her favorite pet- a 4-month-old ball python named Heater! Aside from being part of her Tiktok moves, she shows off how it twirls around her hair! Oscar Oida finds out why animals like snakes should not be feared.

 

 
 
KWENTONG DOLLS
Noong nakaraang linggo, ipinakilala ng psychic medium na si Jill ang hindi pangkaraniwan niyang koleksyon ng mga manika. Nagagawa niya kasing gamitin ang mga ito para saniban ng kaluluwa ng mga namayapa na, at matapos ay kanya namang ginagamit para makatulong sa pagtaya niya sa hinaharap. Sa tulong ng mga kagrupo ni Jill, sinamahan siya ni Nico Waje sa isa sa mga pinakamatandang gusali sa Maynila -- ang Manila Central Post Office. Ano kaya ang kanilang matutuklasan?

Last week, psychic medium Jill introduced us to her rather quirky collection of dolls. She is able to use them to heal the souls of those who have passed away, and she uses them to help her predict the future.

With the help of Jill's group mates, Nico Waje accompanies her to one of the oldest buildings in Manila -- the Manila Central Post Office. What will they discover?
 
 
Samahan ang premyadong mamamahayag at laking-Brigada Siete na si Kara David sa pagtutok sa mga bagong kwento’t bagong karanasan at sa patuloy na pagbabantay sa mga isyu ng bayan kasama ang bagong henerasyon ng mga mamamahayag ngayong Sabado, 9:45 ng gabi, sa iisang Brigada sa GTV.

Join award-winning and homegrown Brigada Siete journalist Kara David as she shares new stories, new perspectives, and the rundown on the latest issues in society together with a new generation of reporters this Saturday, 9:45pm in Brigada on GTV.