advertisement
Filtered By: Publicaffairs
Public Affairs

“Kape Para Kay Lean"


Episode on September 20, 2010 Monday after Saksi! Lean Rey Francisco is almost 3 years old, but unlike many kids his age, he cannot play, walk, crawl, nor sit up. His malnourishment is so severe that the simple task of rolling over requires tremendous effort from the child. His grandmother is the only adult taking care of him and his two other siblings in Pasacao, Camarines Sur. Lean has never tasted milk from his mother but fed on rice coffee for most of his 3 years. In Pasacao, 80% of the children weighed were severely malnourished and all of them are coffee drinkers. Because of poverty, most people in Pasacao believe that coffee is enough to feed a child. But how much nutritional value does coffee really have? What happened to Lean? Kara David's search for answers takes her to Bulacan in search of Lean's mother, then to Manila where medical records show Lean was once a healthy baby. As the child's history unfolds, Kara discovers how coffee became a great determinant of Lean's condition. I-Witness airs this Monday after Saksi.
Halos tatlong taong gulan na si Lean. Pero di gaya ng ibang bata na ka-edad niya, hindi kayang maglaro, maglakad, gumapang o umupo ni Lean. Sa labis na pagka-malnourished, maging ang rumolyo sa kaniyang likuran ay isang kalbaryo. Ang kaniyang lola lamang ang nag-aalaga sa kaniya at sa dalawa pang kapatid sa Pasacao, Camarines Sur. Hindi pa nakakatikim ng gatas si Lean at mula pagkapanganak ay nabuhay sa pag-inom ng kapeng mula sa dinikdik at sinunog na bigas. Sa Pasacao, 80% ng mga bata ay severely malnourished at lahat sila ay umiinom ng kape. Dahil sa kahirapan, iniisip ng mga tao sa Pasacao na sapat na ang kape bilang panlaman tiyan sa mga bata. Pero ano nga ba ang sustansiyang makukuha ng isang sanggol sa kape? Ano nga ba ang nangyari kay Lean? Hahanapin ni Kara David ang kasagutan. Dadalhin siya ng kaniyang paghahanap sa Bulacan para matunton ang ina ni Lean, at sa Maynila kung saan makikitang sa dati nitong medical records ay minsang naging malusog ang bata. Sa pagtuklas sa pinagdaanan ni Lean, mauunawaan ni Kara kung paanong nabago ng kape ang kapalaran ng isang bata. Mapapanood ang I-Witness ngayong Lunes pagkatapos ng Saksi!
LOADING CONTENT