Filtered By: Publicaffairs
Public Affairs

'Kinakalingang Habi,' dokumentaryo ni Howie Severino, ngayong Sabado sa 'I-Witness'


“KINAKALINGANG HABI”

Dokumentaryo ni Howie Severino
June 22, 2019

Can a proud cultural tradition survive the onslaught of the modern world? Lubuagan in Kalinga province is a laboratory for finding out.

Throughout much of its existence, the picturesque town of Lubuagan was in splendid isolation, barely accessible from the lowlands and protected from hostile tribes by steep mountains. This is where Emilio Aguinaldo chose to hide for more than two months when he was fleeing the Americans.

Lubuagan is isolated no more. Like many traditional communities, its centuries-old culture is being transformed by all the intrusions of modern life: better roads and television, smartphones and the Internet, the lure of overseas work.

The town is known throughout the Cordillera region for its expert back-strap weavers and their colorful, intricate designs, an ancient crafts industry centered in the village of Mabilong. These have not only served as items for barter for generations, but a connection to their ancestors and weaving predecessors.

Howie Severino and his documentary team travel through the mountains to see how a community that revolves around weaving is coping with the global forces that have crushed many other traditions.

They find a surprising resiliency and determined efforts to sustain an indigenous culture.

The lowlanders also stumble upon a hallowed woven treasure that was discovered by accident several mountains away. A mystery unfolds about how the radiant ceremonial dress traveled so far more than a century ago, and how it serendipitously found its way back recently to its weaver's descendants.

Filipino version:

Sa moderno nating mundo na patuloy na nagbabago, kaya bang pangalagaan ang daan-taong tradisyon?

Sa mahabang panahon, ang bayan ng Lubuagan ay nanatiling malayo sa kabihasnan.  Naging panangga ang matatarik nitong bundok laban sa mga kaaway na tribo.  Dito, dalawang buwang nagatago si Emilio Aguinaldo nang tinatakasan niya ang mga Amerikano.

Pero ngayon, hindi na mahirap makarating sa Lubuagan.  Tulad ng iba pang tradisyunal na komunidad, ang kulturang hinubog ng ilang siglo ay ngayo’y naiimpluwensiyahan ng modernong pamumuhay.  Nariyan ang mas maayos na kalsada at telebisyon, mga smartphone at ang internet, at maging ang pagkakataong mag-abroad.

Kilala ang Lubuagan sa buong Cordillera bilang kapitolyo ng paghahabi.  Ang mga laga o obrang hinabi ng mga ‘master weaver’ ay nananatiling makulay, madetalye at mabusising inilikha sa barangay Mabilong.  Ang mga hinabing tela, hindi lang nagsisilbing kabuhayan at pambarter para sa mga nakaraang henerasyon, kundi kanilang koneksyon sa nakaraan.

Lalakbayin ni Howie Severino at ng kaniyang documentary team ang kabundukan para makita kung paano namumuhay ang isang komunidad na umiinog sa tradisyonal na paghababi, at kung paano nila binubuhay ang tradisyon sa kabila ng mga puwersang nagbura na sa iba nilang mga kaugalian.

Makikita nila ang isang nakabibilib na determinasyon para ipagpatuloy ang kanilang katutubong tradisyon.

Matutuklasan din ng team ang isang tila mahiwagang laga na masuwerteng nadiskubre mula sa kabilang kabundukan. Magkakalinaw ang isang daang taon na misteryo ukol sa antigong laga na naibalik sa mga ninuno ng naghabi nito.

LOADING CONTENT