1. Ano ang ibig sabihin ng COMELEC?

Commission on Elections

Communication on Elections

2. Puwede bang kumuha ng litrato sa loob ng voting precinct?

Puwede

Hindi Puwede

3. Ano-ano ang sangay ng pamahalaan?

Ehekutibo, lehislatibo at hudikatura

Ehekutibo at lehislatibo

4. Puwede bang magdala ng kodigo kapag ikaw ay boboto?

Puwede

Hindi Puwede

5. Kailan magaganap ang Eleksyon?

May 9, 2022

May 16, 2022

6. Puwede bang magdala ng cellphone sa loob ng voting precinct?

Puwede

Hindi Puwede

7. Ano ang tamang edad bago ka payagang bumoto?

16 anyos

18 anyos

8. Puwede bang tsek o ekis na lang ang gawin imbes na i-shade ang balota?

Puwede

Hindi Puwede

9. Ilang taong manunungkulan ang mananalong pangulo?

Anim (6) na taon

Tatlong (3) taon

10. Matapos ang kanyang termino, posible pa bang ma-re-elect ang isang pangulo?

Puwede pa

Hindi na puwede

11. Anong puwesto sa gobyerno ang kinikilala rin bilang commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines (AFP)?

Pangulo

Pangalawang Pangulo

12. Puwede mo bang iuwi ang iyong voting receipt o resibo sa pagboto?

Puwede

Hindi Puwede

13. Magkano ang buwanang sahod ng Pangulo ng Pilipinas?

Php 411,382 - Php 423,723

Php 53, 261 - Php 56,458

14. Sino ang papalit sa Pangulo kapag hindi niya na magagampanan ang kanyang tungkulin?

2nd highest vote sa eleksyon

Pangalawang Pangulo

15. Ilang party-list groups ang puwede mong iboto?

Isa

Tatlo o higit pa

16. Puwede bang sumobra sa tamang bilang ang boto mo?

Puwede

Hindi Puwede

17. Ano ang trabaho ng senador?

Gumagawa ng panukalang batas

Tagapagpatupad ng batas

18. Gaano karaming senador ang iboboto sa darating na Eleksyon 2022?

12

24

19. Puwede bang humingi ng bagong balota kapag napunit o nabasa mo ito?

Puwede

Hindi Puwede

20. Aling daliri ang lalagyan ng indelible ink pagkatapos bumoto?

Kaliwang hintuturo

Kanang hintuturo

retake img
Retake test
Result Title Here

"Result BODY HERE"