Filtered By: Serbisyopubliko
Serbisyo Publiko

MISSING PERSON: Gloria Mabborang


 


Name: Gloria Mabborang

Age:  34

Remarks: Wearing black long sleeves, blue pants, with red back pack, blonde hair, 5'3"

Last seen:  April 06, 2017 at #56C Scout Torillo, Barangay South Triangle, Quezon City

Contact Person:  Romeo Christopher Mabborang (busband) / 09128170398

 

Kung may nawawala kayong kamag-anak na nais ninyong ipanawagan, makipag-ugnayan lamang sa Sumbungan ng Bayan. Maaari ninyo silang tawagan sa (02) 333 7161 o kaya naman ay sa pamamagitan ng kanilang Facebook page na Sumbungan ng Bayan.