Filtered By: Serbisyopubliko
Serbisyo Publiko

MISSING PERSON: Gregorio Obilis Braga


Name: Gregorio Obilis Braga

Address: No. 4887 Int. 46 V. Mapa Street, Sta.Mesa, Manila

Age: 62 years old

Height: 5'9

Complexion: fair

Eye color: brown

Hair: short/black

Identifying marks: mole on upper left cheek

Date of birth: November 9,1958

Last seen: June 6, 2021 around 9:00 am. along V. Mapa St., Sta. Mesa, Manila, wearing long sleeves (red and white) with USA and star logo

Contact person: Adelaida Ferro Braga (wife) - 09567287813

 

------------------------------------------

Kung may nawawala kayong kamag-anak na nais ninyong ipanawagan, makipag-ugnayan lamang sa Sumbungan ng Bayan. Maaari ninyo silang tawagan sa (02) 333 7161 o kaya naman ay sa pamamagitan ng kanilang Facebook page na Sumbungan ng Bayan.

LOADING CONTENT