Wanted Sweetheart with Papa Bol | GMANetwork.com - Radio - Videos

Samahan ang dream boy na si Papa Bol weeknights 9PM-12MN sa Wanted Sweetheart.

Wanted Sweetheart with Papa Bol

Samahan ang dream boy na si Papa Bol weeknights 9PM-12MN sa Wanted Sweetheart.

EMBED URL