WATCH: Barangay's Most Wanted! | GMANetwork.com - Radio - Videos

Higit na kilalanin ang mga paborito ninyong radio hosts sa palaging pakikinig sa Barangay LS 97.1.?  

WATCH: Barangay's Most Wanted!

Higit na kilalanin ang mga paborito ninyong radio hosts sa palaging pakikinig sa Barangay LS 97.1.?
 

EMBED URL