WATCH: Tugstugan with the Barangay's Most Wanted! | Radio | GMANetwork.com - Radio - Videos

Unli-tugstugan sa tuwing makikinig sa Barangay LS 97.1 kasama ang mga iniidolo ninyong radio disc jockeys. 

WATCH: Tugstugan with the Barangay's Most Wanted! | Radio

Unli-tugstugan sa tuwing makikinig sa Barangay LS 97.1 kasama ang mga iniidolo ninyong radio disc jockeys. 

EMBED URL