WATCH: Pera Sorpresa 101 | Teaser | GMANetwork.com - Radio - Videos

Bisitahin ang official website ng Radio GMA para malaman kung paano sumali sa mas pinalaki at pinalakas na Pera Sorpresa!

WATCH: Pera Sorpresa 101 | Teaser

Bisitahin ang official website ng Radio GMA para malaman kung paano sumali sa mas pinalaki at pinalakas na Pera Sorpresa!

EMBED URL