Ang nalalapit na pagtatapat ni Makoy at ng Kubot | GMANetwork.com - Pictures - Videos

Abangan ang paghaharap nina Makoy at ng mga aswang.

Ang nalalapit na pagtatapat ni Makoy at ng Kubot

Abangan ang paghaharap nina Makoy at ng mga aswang.
EMBED URL