Lharby Policarpio
20 years old
Manila

"I will make it to the top through honesty, perseverance and willingness to learn."
artist-stories

Lharby Policarpio, inexpect ang elimination mula sa 'To…

Masaya man si Lharby nang mapanood niya ang music video ng Team C noong Showdown 5, nagkaroon na siya ng kutob na posibleng siya ang susunod na ma-eliminate mula saTo The Top.

Lharby Policarpio ng 'To The Top,' sa charity nag-birthday

Sa nakalipas na apat na taon, sa isang charity sine-celebrate ni Lharby Policarpio ang kanyang birthday.