Batang sungki-sungki noon ang ngipin, maganda na ang ngiti ngayon matapos ang isang taong rehabilitasyon | GMANetwork.com - Foundation - Videos

Batang sungki-sungki noon ang ngipin, maganda na ang ngiti ngayon matapos ang isang taong rehabilitasyon