Julian Trono Dance Tutorial: Wiki Me Chorus | GMANetwork.com - Music - Videos

Join the Wiki Me fever! Learn the choreography of the Wiki Me chorus straight from Julian Trono. Watch part 2 too.

Julian Trono Dance Tutorial: Wiki Me Chorus

Join the Wiki Me fever! Learn the choreography of the Wiki Me chorus straight from Julian Trono. Watch part 2 too.
EMBED URL