At sinabi ni Hesus sa kanilang lahat: "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kaniyang kayamanan." (Lucas 12:15).

Ang mga materyal na bagay o kayaman ay nagmimistulang sukatan sa estado ng buhay ng tao. Para bang mataas ang tingin sa mga taong mayaman.

Kaya may ibang tao ang halos nagkukumahog at ginagawa ang lahat ng paraan kahit ilegal o may maapakan para lang magkapera at yumaman. Hindi lang nila ito ginagawa para makatikim ng kaginhawahan ang kaniyang pamilya, bagkus para magsilbing “status symbol” kung sino at ano sila sa lipunan.

Mayroon ka na bang narinig na isang taong mahirap na naging bantog at tinitingala? Pero ang isang taong mayaman at masalapi, siya ang paksa sa mga usapan dahil matunog na matunog ang kaniyang pangalan dahil sa kaniyang katayuan sa buhay.

Marahil ay ganito ang nasa isip ng taong lumapit kay Hesus na mababasa natin sa Mabuting Balita (Lucas 12:13-21). Sinabihan niya ang Panginoon na, iutos nito sa kaniyang kapatid na ibigay sa kaniya ang bahagi ng kaniyang mana.

Marahil ang iniisip ng lalaki sa Pagbasa na kapag natanggap na niya ang bahagi ng kaniyang mana ay magbabago na rin ang pagtingin sa kaniya ng ibang tao. Iniisip niya siguro na ang kayaman ang sukdulan ng kaligayahan at tagumpay sa mundo.

Kaya ang paalala ni Hesus sa mga taong nakapaligid sa Kaniya na mag-ingat sila sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sinusukat sa dami ng kayamanan”. (Lucas 12:15)

May mga tao na masyadong mataas ang pagtingin sa mga mayayaman. At mababa naman ang tingin nila sa mga taong mahirap. Subalit tandaan lamang natin ang sinabi ng ating Panginoon na ang buhay ng tao ay hindi sinusukat sa yaman.

Matutunghayan din natin sa Ebanghelyo na isinalaysay ni Hesus ang kuwento ng isang taong mayaman. Dahil sa palagay niya’y nakamit na niya ang tagumpay sa kaniyang buhay dahil sa dami ng kaniyang kayamanan, nasabi niya sa sarili na maaari na siyang magpahinga. (Lucas 12:16-19).

Hindi naman sinasabi ni Hesus na masama at kasalanan ang maging isang mayaman. Sa katunayan, ikinalulugod pa nga ng Panginoon na umuunlad tayo sa buhay dahil sa mga biyayang ipinagkakaloob Niya sa atin. Ang hindi lamang kinalulugdan ng Panginoong Diyos ay ang pagiging sakim at madamot sa iba.

Sinasabi ng iba na ang salapi ay ugat ng kasamaan. Subalit tandaan lamang natin na hindi salapi kung hindi ang kasakiman ang ugat ng kasamaan.

Inaakala ng iba na isang tagumpay ang pagyaman gaya ng lalaki sa Pagbasa. Ngunit ang totoong tagumpay sa buhay ay hindi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming salapi, kung hindi ang ano tayo sa pagtingin ng ating kapwa. Sinusukat tayo bilang tao sa mga magagandang bagay na nagawa natin para sa iba.

Itinuturo sa atin ng Ebanghelyo na huwag tayong maging sakim sa mga biyaya na tinatanggap natin mula sa Diyos. Huwag natin ipagpalagay na ang kayamanan ang lubos na tagumpay natin sa buhay. Dahil ang mas tinitingnan pa rin sa ating ng Panginoon ay ang laman ng ating puso.

Tandaan na hindi permanente ang pamamalagi natin dito sa ibabaw ng mundo. Darating ang panahon na babawiin din ng Panginoon ang hiram nating buhay. Hindi Niya tayo susukatin sa dami ng ating kayamanan kundi kung paano natin ibinahagi ang ating kayamanan para tumulong sa mga taong nangangailangan.

Manalangin Tayo: Panginoon, turuan Niyo po kaming huwag maging sakim sa mga biyayang ipinagkakaloo Niyo sa amin. Nawa’y huwag din naming tingnan ang kayamanan bilang sukdulan ng tagumpay, kundi ang mga mabubuting ginagawa namin para sa aming kapwa. AMEN.

--FRJ, GMA News