Sa pamamagitan ng isang high tech na jacket, maaari nang ma-enjoy ang mga walang pandinig ang musika at sumayaw. Hindi man kasi nila madidinig ang tugtog, puwede naman nila itong madama.

Sa ulat ng Reuters, tinawag ang high tech na kasuotan na "Sound Shirt," na gumagamit ng "sound sensations" para maramdaman ng mga walang pandinig ang tugtog sa kanilang paligid.

Kaya kung dadalo sa isang symphony orchestra ang isang walang pandinig, mararamdaman niya ang mga instrumento sa iba't ibang bahagi ng high tech jacket.

May 16 senses umano na nakakabit sa Sound Shirt tulad ng violin na mararamdaman sa braso at sa likod naman ang drums.

Nasubukan ito kamakailan ng kambal na walang pandinig na sina Hermon and Heroda Berhane, kung saan napaindak sila sa "depth of the music."

"I think it could definitely change our lives," saad ng magkambal.

Ang Sound Shirt ay nagkakahalaga ng £3,000. --Reuters/Jamil Santos/FRJ, GMA News