Filtered By: Newstv
NewsTV

INFOGRAPHIC: Ligtas-lindol tips


Investigative Documentaries” airs every Thursday, 8 PM, at GMA News TV-11. For more information, feedback, and story suggestions, follow ID on Facebook and Twitter. If you want to know more about your other favorite public affairs programs, follow GMA Public Affairs on Facebook.

More from: http://www.gmanetwork.com/news/story/471746/newstv/investigativedocumentaries/in-photos-defective-bridges-in-isabela-a-cause-for-alarm


More from: http://www.gmanetwork.com/news/story/471746/newstv/investigativedocumentaries/in-photos-defective-bridges-in-isabela-a-cause-for-alarm
Investigative Documentaries” airs every Thursday, 8 PM, at GMA News TV-11. For more information, feedback, and story suggestions, follow ID on Facebook and Twitter. If you want to know more about your other favorite public affairs programs, follow GMA Public Affairs on Facebook.

More from: http://www.gmanetwork.com/news/story/471746/newstv/investigativedocumentaries/in-photos-defective-bridges-in-isabela-a-cause-for-alarm


More from: http://www.gmanetwork.com/news/story/471746/newstv/investigativedocumentaries/in-photos-defective-bridges-in-isabela-a-cause-for-alarm
“Investigative Documentaries” airs every Thursday, 8 PM, at GMA News TV-11. For more information, feedback, and story suggestions, follow ID on Facebook and Twitter. If you want to know more about your other favorite public affairs programs, follow GMA Public Affairs on Facebook.

More from: http://www.gmanetwork.com/news/story/471746/newstv/investigativedocumentaries/in-photos-defective-bridges-in-isabela-a-cause-for-alarm

“Investigative Documentaries” airs every Thursday, 8 PM, at GMA News TV-11. For more information, feedback, and story suggestions, follow ID on Facebook and Twitter. If you want to know more about your other favorite public affairs programs, follow GMA Public Affairs on Facebook.
 Hindi natin maiiwasan ang pagdating ng isang lindol. Pero ang sigurado, ito ay dapat nating mapaghahandaan. Heto ang ilang importanteng tips na dapat tandaan, kung sakaling tumama ang isang pagyanig kung kayo ay nasa labas ng inyong tahanan o nasa opisina.