Filtered By: Publicaffairs
Public Affairs

Vipers of Batanes


Episode on January 19, 2008 Monday late night after Saksi For over 10 years, an illegal yet very lucrative trade has been operating in Batanes, unknown to the whole Philippines. Residents of this group of islands secretly sell the Batanes pit vipers, poisonous snakes that are endemic to the province. These vipers are being flown to Manila from Batanes airport and later sent to different countries around the world for breeding. Join Kara David as she returns to Batanes to uncover the “black market" transactions of these snakes. Here, Kara meets the farmers, fishermen, tour guides, and even students who make viper catching their means of living. Prices of these snakes range from P300 - P2, 000, depending on the color of their scales. Kara also meets Jungle Boy, the very first pit viper hunter, who takes her into the jungles of Batanes in search of these prized snakes. Meanwhile in Manila, Kara gets the chance to talk to other people involved in this trade. She learns more about the dealings from “Roger," a middleman to foreign customers. He gives Kara an in-depth account of the entire transaction: from capturing the vipers and bagging them in cheesecloth to the snakes’ illegal transport via airports until it reaches the hands of the buyers. Watch Kara David’s documentary about this clandestine business of selling pit vipers in Batanes this coming Monday on I-Witness, airing after the late night newscast Saksi.
Mahigit sampung taon nang isinasagawa sa Batanes ang isang kalakarang hindi alam ng buong Pilipinas Ang bentahan ng Batanes Pit Vipers - isang negosyong naging kabuhayan na ng mga taong nakatira sa maliit na probinsyang ito. Labas-masok ang mga ahas na ito mula sa kanilang airport at Maynila na dinadala sa iba’t-ibang bansa sa buong mundo. Sa muling pagbalik ni Kara David sa mga isla ng Batanes, samahan siyang tuklasin ang “black market" ng mga ulupong na ito. Dito, makikilala niya ang mga magsasaka, mangingisda, tour guides, estudyante, nanay, at pati na rin mga lolo’t lola na ginawang sideline ang panghuhuli nito. Mula P300 - 2,000 ang bentahan kada ahas, at depende sa kulay nito ang presyo. Nakilala rin ni Kara si “Jungle Boy," ang kauna-unahang hunter ng pit vipers, at gagalugarin nilang dalawa ang gubat ng Batanes para hanapin ang mga ahas at makita kung ano ang hitsura nito. Mula Batanes, nagkaroon ng pagkakataon si Kara na makausap sa Maynila ang iba pang tauhan sa kalakarang ito. Si “Roger," isiniwalat ang lahat ng nalalaman niya bilang middle man sa mga foreigners na umo-order ng Batanes Vipers. Ikinuwento niya ang takbo ng isang buong transaksyon mula sa panghuhuli, paglalagay ng ahas sa mga katsa, paglulusot sa airport hanggang sa mga bayaran ng mga tauhan sa customs. Panoorin ang pagbubulgar ni Kara David sa nakatagong kalakal ng pit vipers ng Batanes sa kanyang dokumentaryo para sa Iwitness ngayong Lunes, pagkatapos ng Saksi.
Tags: iwitness, batanes