advertisement
Filtered By: Publicaffairs
Public Affairs

‘Let’s Talk About Sex,’ dokumentaryo ni Pia Arcangel, ngayong Sabado sa ‘I-Witness’


"Let's Talk About Sex"

Dokumentaryo ni Pia Arcangel
Agosto 31, 2019

According to the Philippine Statistics Authority, one in ten girls aged 15-19 has begun childbearing.  Lihkaan for Women’s Health attributes this to the lack of proper sex education.  Thus, the group travels to communities to give educational talks about sex and family planning.

18-year-old Angela attended Likhaan’s session in Malabon.  After having two kids, she is now contemplating having a birth control implant to prevent unwanted pregnancy.  Like Angela, “Maya” did not plan to get pregnant.  She is only 12 years old but now has a child.  She attended the lecture with her mother to learn more about family planning.

In Bulacan, most attendees in Likhaan’s lecture are mothers.  One attendee, Nancy, regrets not having learned about family planning early on.  Looking back, she might have just planned having just two kids instead of the seven children she has now.  According to the Commission on Population, proper education is needed to prevent early pregnancy and complications arising from sex.

This Saturday, join Pia Arcangel as she visits communities to document the efforts of a group to educate residents about sex and family planning.

Filipino version:

Ayon sa Philippine Statistics Authority, isa sa kada sampung batang babae edad labinlima hanggang labinsiyam ang nakararanas na ng maagang pagbubuntis. Para sa grupong Likhaan Centre for Women's Health, dulot ito ng kakulangan ng sapat at wasto na kaalaman tungkol sa sex at ang mga isyung kaakibat nito. Sa nais ng grupo na baguhin ito, umiikot sa iba't ibang mga komunidad para magbigay ng educational talks tungkol sa sex at family planning.

Isa sa mga dumalo sa kanilang pulong sa Malabon ay ang labingwalong taong gulang na si Angela. Sa murang edad, dalawa na ang kanyang anak. Aminado siyang mahirap daw ang pagkakaroon ng anak nang hindi pinagplanuhan at hindi handa. Kaya hindi siya nagdalawang isip na pumunta sa health center at magpalagay ng implant para maiwasan ang muling pagbubuntis.

Sa parehong health center sa Malabon, bitbit ni “Maya”, labindalawang taong gulang, ang kanyang sanggol habang nagkokonsulta tungkol sa family planning. Tulad ni Angela, hindi rin niya ginustong magkaroon ng anak nang ganito kaaga; nabuntis lang daw siya nang makipag-inuman sa mga kapitbahay.  

Sa Bulacan kung saan mas mahirap marating ang lugar, halos mga nanay ang dumalo sa talk na isinagawa ng Likhaan. Isa na rito si Nanay Nancy na mayroong pitong anak. Kung alam lang daw niya ang tungkol sa family planning noon pa, baka dalawa lang daw ang anak nila ng kanyang asawa.

Ayon sa Commission on Population, wastong edukasyon ang susi para maiwasan ang maagang pagbubuntis at iba pang mga problema't isyung kaakibat ng sex. Mahalaga rin daw na may bukas na isip ang bawat tao para magbigay daan sa mahaba-habang usapan tungkol sa sex.

Nitong 11:15 PM ng Sabado sa iWitness, samahan si Pia Arcangel na bisitahin ang iba't ibang komunidad... at pag-usapan ang sex.

LOADING CONTENT