Pinapawi din ni Hesus ang ating mga takot. Ang wika din Niya sa atin, “Huwag na kayong matakot. Ako si Hesus”. (Juan 6:16-21) 

DALAWANG taon tayong nilukuban ng pangamba dulot ng COVID-19 pandemic. Hindi natin mabatid nang mga panahong iyon kung anong kinabukasan at kapalaran ang naghihintay sa atin.

Bunga nito, may ilan sa atin ang halos panghinaan ng loob at manamlay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari na lalong nagpabagsak sa kanilang moral at pananalig bilang mga Kristiyano.

May mga kababayan tayong namatayan ng mga mahal sa buhay, kaibigan, o kahit kakilala dahil sa viurs.  May mga negosyong nagsara at marami ang nawalan ng trabaho o pinagkakakitaan.

Sa mga panahong iyon na nahaharap tayo sa napakatinding problema, marami sa atin ang maaaring wala nang ibang matatakbuhan at mapagsasabihan ng kanilang saloobin kundi ang ating Panginoong Diyos.

Siya na lamang ang nalalabing pag-asa upang muli tayong makaahon sa kumunoy na kinasasadlakan natin. Subalit ang tanong marahil ng ilan, "Naririnig kaya ng Diyos ang ating mga dasal?' At nakikita Niya kaya ang ating nakalulunos na sitwasyon?"

Kailanman ay hindi hinangad ng Panginoon na maghirap ang mga tao at malugmok tayo sa isang malalang problema. Dahil ang laging hangad ng Diyos ay ang kabutihan ng bawat isa sa atin.

Huwag natin isisi sa Diyos ang mga mapapait na karanasan natin gaya nang nangyaring pandemic.Hindi naman ang Panginoon ang naghasik ng virus para puksain ang Kaniyang mga minamahal na Anak.

Alalahanin natin na makatotohanan ang mga Salita ng Diyos na hindi Niya tayo pababayaan. Ano mang sitwasyon ang ating kinasasadlakan, laging naririyan ang kamay ng Panginoon na iniaabot Niya sa atin para tayo ay muling makabangon.

Ang winika ni Hesus sa Kaniyang mga Disipulo sa Mabuting Balita (Juan 6:16-21) habang naglalayag sila sa lawa papuntang Capernaum, ganoon din ang mga Salitang sinasabi ni Kristo sa atin: “Huwag na kayong matakot. Ako si Hesus.”

Habang tayo’y naglalayag sa ating mga sariling lawa na sinasagupa ng malakakas na hangin at malalaking alon (ng mga pagsubok), alalahanin natin ang sinabi ng ating Panginoon: "“Huwag na kayong matakot. Ako si Hesus.”

Sa panahon ng kagipitan dulot ng pandemic, naramdaman natin ang Kaniyang presenisya sa pamamagitan ng mga taong may mabuting kalooban na naghandog ng tulong para sa mga taong naghihikahos na.

Sa tulong ng mga taong naging instrumento ng Diyos para makaraos tayo sa pandemic, ngayon ay unti-unti na muli tayong bumabangon mula sa pagkakalugmok. Kaya ano pa ang dapat nating ipangamba kung laging kasama natin si Hesus.

Mas palakasin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon at hindi ang ating mga takot. Sapagkat mas lalo tayong ilulugmok ng takot habang ang ating pananampalataya ang papawi sa mga bagay na ating kinatatakutan. AMEN.

--FRJ, GMA News