Filtered By: Publicaffairs
Public Affairs
AHA!

Buwaya na kulay dilaw? Abangan ‘yan sa AHA!


Want to see the E22 local results for ? Click location.

AHA! 
Airing: JANUARY 23, 2022

Makatutulong nga ba ang isang mahiwagang candy sa pagtupad ng mga kakaibang wish nina Miss Froggy at King Cockroach?

 


Kilalanin ang mga kakaibang hayop gaya ng axolotl, yellow crocodile, at witch dog.

 

 
Subukan ang iba’t ibang laro gaya ng Zombies, Run!, Active Arcade, at Boy vs. Girl Physical challenges na hahamon sa pisikal at mental na kakayahan.
 

Tuklasin ang iba’t ibang estilo sa paglikha ng art gaya ng camouflage art, inverted art, at ambidextrous-style ng pagdo-drawing.

 

 
Samahan din silang humataw at magpawis sa ‘Good Morning Dance Mix’ kasama ang robot na si Tuklas at ilang panauhin.
 

 

Magsaya habang natututo ng mga bagong kaalaman sa AHA! ngayong Linggo, 8:15 am  sa GMA

 


Will a magical candy help Miss Froggy and King Cockroach’s not-so-ordinary wishes come true?

Meet some amazing animals like the axolotl, yellow crocodile, and witch dog.

Try out some exciting games like Zombies, Run!, Active Arcade, and Boy vs. Girl Physical challenges that will test both physical and mental abilities.

Discover some unique art styles like camouflage art, inverted art, and the ambidextrous-style of drawing.

Join them as they move and sweat it out in the ‘Good Morning Dance Mix’ with the robot, Tuklas and some guest celebrities.

Have fun while learning new things on AHA!, Sundays at 8:15 AM on GMA 7.

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Find the latest news

Choose your candidates and print out your selection.

Find out your candidates' profile

Voter Demographics

Find out individual candidate platforms