Filtered By: Publicaffairs
Public Affairs

"Carabao run amok" and "Blueprint from nature"


Want to see the E22 local results for ? Click location.

Episode on September 2, 2009 Wednesday night, after Saksi In San Juan Manila, a carabao stole the scene when it ran from a slaughterhouse last week. Homes and vehicles were damaged as it ran amok in the neighboring community. Residents who were directly in the carabao’s path ran for their lives as the raging animal swept the streets. The carabao was eventually put down and although no one was injured in the incident, this is not the first time that a carabao wreaked havoc on unsuspecting communities. In Pulilan Bulacan, another water buffalo ran amok at the Carabao Festival, leaving several wounded. What really causes a carabao to run amok? Doc Ferds finds the answers. There is so much technological advancement in our world that it’s only natural to marvel at the ingenuity of man. But did you know that a lot of what we know now came from nature’s own design? Skyscrapers, feats of engineering and modern-day conveniences were inspired by techniques perfected by plants and animals through centuries of evolution. Take termites for instance. Considered pests in homes, these termites actually motivated modern engineering through the design of their termite hills, which have strong structural foundations. Be intrigued. Be amazed. Born to be Wild airs on Wednesday after Saksi!
Sa San Juan Manila, isang kalabaw ang nakawala mula sa isang slaughterhouse nito lang nagdaang linggo. Nasira ang ilang bahay at sasakyan nang ito’y magtatakbo sa isang komunidad. Nagsitakbuhan naman ang mga residenteng natakot na masuwag ng kalabaw. Bagaman walang nasugatan sa insidente, hindi ito ang unang pagkakataon na nag-amok ang isang kalabaw. Sa Carabao Festival ng Pulilan Bulacan nito lang taon, ilang residente ang nasugatan nang magwala ang isang kalabaw na kasama sa parada. Bakit nga ba nag-aamok ang kalabaw? Iyan ang aalamin ni Doc Ferds. Sa laki ng iniusad ng ating teknolohiya, hindi naman nakapagtatakang mamangha sa naging kakayanan ng tao. Pero alam niyo bang karamihan sa mga disenyong ginagamit natin sa ating modernong pamumuhay ay galing din mismo sa kalikasan? Ang mga gusali, kasuotan at kung anu-ano pang gamit sa pagpapadali n gating buhay ay galing sa mga technique na ilang siglong pinaghusayan ng mga hayop at halaman. Tingan niyo na lang itong anay. Pesteng itinuturing sa mga tahanan, pero ang mga anay na ito pala ang naging inspirasyon sa paggawa ng ating mga istruktura dahil sa matibay na disenyo ng kanilang bahay. Manood, matuto at mamangha sa Born to be Wild ngayong Miyerkules pagkatapos ng Saksi!
Find the latest news

Choose your candidates and print out your selection.

Find out your candidates' profile

Voter Demographics

Find out individual candidate platforms