Filtered By: Topstories
News

Advocates to appeal return of Filipino subjects in college


 

The Sentro ng Wikang Filipino (SWF) of the University of the Philippines said on Tuesday  it would make an appeal for the return of Filipino and Panitikan as core subjects in college.

Recently, the Supreme Court (SC) issued a decision that lifted the temporary restraining order dated April 21, 2015 on the exclusion of Filipino and Panitikan as core college courses. 

SWF director Rommel Rodriguez said in an interview on "Balitanghali" that Filipino language advocates will fight to make the Filipino and Panitikan be part anew of the required subjects in college.

“Patuloy ang paglaban para isulong at ipagtanggol ang Wikang Filipino at Panitika ng Pilipinas para hindi tuluyang mawala sa curriculum ng estudyante sa kolehiyo,” he said.

“Ang legal na hakbang ay ang pagkalap ng mga petition. Nangangalap kami ngayon ng lagda na ipapasa namin sa Korte Suprema, dahil batid namin sa resolusyon na wala pa namang finality ito at bukas for motion for reconsideration,” he said.

He said that the decision brought disappointment and anger to the advocates of the Filipino language.

“Sa ganitong punto, matindi ang pagkadismaya at galit ng mga tagapagtaguyod ng wikang Filipino at Panitikan ng Pilipinas na bunubuo ng mga guro, mag-aaral, akademiko, mananaliksik, manunulat at manggagawang pangkultura sa binababang desisyon ng Korte Suprema,” Rodriguez said.

He pointed out that the decision showed the lack of understanding of the high court and the Commission on Higher Education (CHED) on Filipino subjects.

“Sintomas ito ng kanilang kakulangan sa pag-unawa na ang Wikang Filipino at Panitikan ng Pilipinas, patuloy -tuloy na paghubog ng kaalaman at kamalayan ng ating mag-aaaral upang higit nilang makilala at pahalagahan ang sarili nating kultura bilang Pilipino,” he said.

“Mahalagang balikan natin na ang katuturan ng wika ay nagtitiyak ng higit na nakakarami at nagpapasya sa patutunguhan nito, at hindi pinagpapasyahan  lamang ng iilan na nakupo sa posisyon at may hawak na kapangyarihan na pansamantala lamang.” he added. — Joviland Rita/ LDF, GMA News

LOADING CONTENT