Simula sa Enero 2018, nakatakda nang ilabas sa merkado ang mga artificially intelligent (AI) sex robot na mukhang tunay na mga babae. Pero may grupo na nais itong hadlangan.

Nais ng grupo na tutol dito na ipa-ban ang pagbebenta ng "sex-bots" lalo na ang mukhang tunay na babae. Nangangamba sila na masama ang magiging epekto nito sa mga lalaki, at sa maging sa kaisipan ng mga tao na maaaring mabili ang kahit na ano.

Ayon sa isang YouGov poll, halos kalahati ng mga Amerikanong nasa hustong gulang ay naniniwalang ang pakikipagtalik sa mga robot ay magiging "common practice" sa susunod na kalahating siglo.

"There are millions and millions here who do not have healthy sex lives because they have some kind of physical or mental condition or they are isolated from other people or anxiety," sabi ni Stephanie Alys, co-founder ng isang luxury sex toy company at sex tech expert.

"So if we can create some kind of technology that helps people connect better or even just kind of bridge them from may be robot touch and robot sex to human sex, the technology is helping people to be more human." -- Reuters/Jamil Santos/FRJ/BAP, GMA News