The most comprehensive election coverage from GMA News and Public Affairs

Mykodigo Balota

MYKODIGO

MyKodigo lets you choose your candidates and enables you to print out your selection. Print and bring your MyKodigo to guide you on election day and make voting easier. Use of mobile devices will not be allowed inside polling precincts on May 9.

This is not an official Comelec activity. Responses or results generated by this service will not be saved or used by Comelec or GMA in any way.

Privacy Notice:
Please be advised that NO PERSONAL INFORMATION is being collected and stored in the database. Your choice of candidates only enables you to generate and print out your selection to guide you on election day.

Gamitin ang MyKodigo para pumili ng mga kandidatong gusto ninyong iboto at i-print ang inyong mga napili. Dalhin ang iyong MyKodigo para maging gabay at mapadali ang pagboto mo sa May 9. Hindi pinapayagan ang paggamit ng mobile devices sa loob ng presinto.

Hindi ito isang opisyal na aktibidad ng Comelec. Ang impormasyong ilalagay ninyo sa serbisyong ito ay hindi kokolektahin o gagamitin ng Comelec o ng GMA Network sa anumang paraan.

SELECT YOUR
PROVINCE

GENERATE MYKODIGO